Strona 3
- do strony głównej
 Grodzisko "Romowa Góra"
Na lewo

Fragment mapy Fromma z lokalizacją grodziska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na prawo i poniżej

Gtrodzisko zwane "Romowa Góra" położone w zakolu Pisy